Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 4. člen (načelo trajnostnega razvoja) - ZVO-1 4. člen
2 Komentar - 5. člen (načelo celovitosti) - ZVO-1 5. člen
3 Komentar - 6. člen (načelo sodelovanja) - ZVO-1 6. člen
4 Komentar - 7. člen (načelo preventive) - ZVO-1 7. člen
5 Komentar - 8. člen (načelo previdnosti) - ZVO-1 8. člen
6 Komentar - 9. člen (načelo odgovornosti povzročitelja) - ZVO-1 9. člen
7 Komentar - 10. člen (načelo plačila za obremenjevanje) - ZVO-1 10. člen
8 Komentar - 11. člen (načelo subsidiarnega ukrepanja) - ZVO-1 11. člen
9 Komentar - 12. člen (načelo spodbujanja) - ZVO-1 12. člen
10 Komentar - 13. člen (načelo javnosti) - ZVO-1 13. člen
11 Komentar - 14. člen (načelo varstva pravic) - ZVO-1 14. člen
12 Komentar - 15. člen (načelo dopustnosti posegov v okolje) - ZVO-1 15. člen
13 Komentar - 16. člen (načelo ekološke funkcije lastnine) - ZVO-1 16. člen