Št. Naslov Komentiran člen
1 * Komentar - 110. člen (dostop do okoljskih podatkov) - ZVO-1 110. člen