Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 31. člen (znak za okolje) - ZVO-1 31. člen
2 Komentar - 32. člen (sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij) - ZVO-1 32. člen
3 Komentar - 33. člen (EMAS preveritelj) - ZVO-1 33. člen
4 Komentar - 34. člen (Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov) - ZVO-1 34. člen