Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 17. člen (emisije) - ZVO-1 17. člen
2 Komentar - 18. člen (preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic) - ZVO-1 18. člen
3 Komentar - 18.a člen (izključitev nevarne snovi) - ZVO-1 18.a člen
4 Komentar - 19. člen (pravila ravnanja) - ZVO-1 19. člen
5 Komentar - 20. člen (ravnanje z odpadki) - ZVO-1 20. člen
6 Komentar - 22. člen (uporaba standardov) - ZVO-1 22. člen
7 Komentar - 23. člen (standardi kakovosti okolja) - ZVO-1 23. člen
8 Komentar - 24. člen (degradirano okolje) - ZVO-1 24. člen
9 Komentar - 24.a člen (čezmejno sodelovanje) - ZVO-1 24.a člen
10 Komentar - 25. člen (subsidiarno ukrepanje države in občine) - ZVO-1 25. člen
11 Komentar - 26. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 26. člen
12 Komentar - 27. člen (ukrepi v primeru okoljske nesreče) - ZVO-1 27. člen
13 Komentar - 28. člen (ukrepi v primeru večje nesreče) - ZVO-1 28. člen
14 Komentar - 29. člen (stečaj povzročitelja obremenitve) - ZVO-1 29. člen
15 Komentar - 30. člen (pooblaščenec za varstvo okolja) - ZVO-1 30. člen
16 Komentar - 31. člen (znak za okolje) - ZVO-1 31. člen
17 Komentar - 32. člen (sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij) - ZVO-1 32. člen
18 Komentar - 33. člen (EMAS preveritelj) - ZVO-1 33. člen
19 Komentar - 34. člen (Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov) - ZVO-1 34. člen
20 Komentar - 34.a člen (sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov) - ZVO-1 34.a člen