Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 39. člen (okoljska izhodišča) - ZVO-1 39. člen