Št. Naslov Komentiran člen
41 * Komentar prehodnih in končnih določb - 58. člen - ZVO-1A 58. člen
42 * Komentar prehodnih in končnih določb - 89. člen (pooblaščene osebe za izdelovanje okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje) - ZVO-1B 89. člen
43 Komentar prehodnih in končnih določb - 90. člen (izdaja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega) - ZVO-1B 90. člen
44 * Komentar prehodnih in končnih določb - 91. člen (začetek uporabe določb za ugotavljanje odgovornosti za okoljsko škodo) - ZVO-1B 91. člen
45 Komentar prehodnih in končnih določb - 92. člen (prilagoditev izdanih dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1B 92. člen
46 Komentar prehodnih in končnih določb - 93. člen (uskladitev delovanja Ekološkega sklada Republike Slovenije) - ZVO-1B 93. člen
47 * Komentar prehodnih in končnih določb - 94. člen (veljavnost predpisov) - ZVO-1B 94. člen
48 * Komentar prehodnih in končnih določb - 95. člen (izdaja izvršilnih predpisov) - ZVO-1B 95. člen
49 * Komentar prehodnih in končnih določb - 96. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1B 96. člen
50 Komentar prehodnih in končnih določb - 77. člen (nove dejavnosti) - ZVO-1C 77. člen
51 Komentar prehodnih in končnih določb - 78. člen (prvi načrt monitoringa za operatorja zrakoplova) - ZVO-1C 78. člen
52 Komentar prehodnih in končnih določb - 79. člen (sprememba okoljevarstvega dovoljenja) - ZVO-1C 79. člen
53 Komentar prehodnih in končnih določb - 80. člen (začetek uporabe določb) - ZVO-1C 80. člen
54 Komentar prehodnih in končnih določb - 81. člen (povrnitev stroškov revizije) - ZVO-1C 81. člen
55 * Komentar prehodnih in končnih določb - 82. člen (uskladitev predpisov) - ZVO-1C 82. člen
56 * Komentar prehodnih in končnih določb - 83. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1C 83. člen
57 Komentar prehodnih in končnih določb - 7. člen - ZVO-1E 7. člen
58 Komentar prehodnih in končnih določb - 8. člen - ZVO-1E 8. člen
59 Komentar prehodnih in končnih določb - 84. člen (spremembe veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja) - ZVO-1F 84. člen
60 Komentar prehodnih in končnih določb - 85. člen (okoljevarstveno dovoljenje za nove dejavnosti) - ZVO-1F 85. člen