Št. Naslov Komentiran člen
61 Komentar prehodnih in končnih določb - 86. člen (prilagoditev obstoječih naprav objavljenim zaključkom o BAT) - ZVO-1F 86. člen
62 Komentar prehodnih in končnih določb - 87. člen (dokončanje postopkov) - ZVO-1F 87. člen
63 Komentar prehodnih in končnih določb - 88. člen (končnanje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat) - ZVO-1F 88. člen
64 * Komentar prehodnih in končnih določb - 89. člen (veljavnost dovoljenj za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja) - ZVO-1F 89. člen
65 Komentar prehodnih in končnih določb - 90. člen (uskladitev dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov) - ZVO-1F 90. člen
66 Komentar prehodnih in končnih določb - 91. člen (veljavnost pooblastil za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov) - ZVO-1F 91. člen
67 * Komentar prehodnih in končnih določb - 92. člen (izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe do 31. decembra 2016) - ZVO-1F 92. člen
68 * Komentar prehodnih in končnih določb - 93. člen (začetek uporabe) - ZVO-1F 93. člen
69 * Komentar prehodnih in končnih določb - 94. člen (izdaja in uskladitev predpisov) - ZVO-1F 94. člen
70 * Komentar prehodnih in končnih določb - 95. člen (prenehanje veljavnosti) - ZVO-1F 95. člen
71 * Komentar prehodnih in končnih določb - 96. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1F 96. člen
72 Komentar prehodnih in končnih določb - 3. člen (začetek veljavnosti) - ZVO-1G 3. člen
73 * Komentar prehodnih in končnih določb - 2. člen - ZVO-1H 2. člen
74 * Komentar prehodnih in končnih določb - 3. člen - ZVO-1H 3. člen
75 Komentar prehodnih in končnih določb - 42. člen - ZVO-1I 42. člen
76 * Komentar prehodnih in končnih določb - 43. člen (začetek veljavnosti)- ZVO-1I 43. člen