Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 23. člen (standardi kakovosti okolja) - ZVO-1 23. člen
2 Komentar - 24. člen (degradirano okolje) - ZVO-1 24. člen
3 Komentar - 24.a člen (čezmejno sodelovanje) - ZVO-1 24.a člen
4 Komentar - 25. člen (subsidiarno ukrepanje države in občine) - ZVO-1 25. člen
5 Komentar - 26. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 26. člen