Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 149.a člen (vloga, položaj in financiranje) - ZVO-1 149.a člen
2 Komentar - 149.b člen (naloge Sveta) - ZVO-1 149.b člen
3 Komentar - 152. člen (opredelitev) - ZVO-1 152. člen
4 Komentar - 153. člen (določitev statusa) - ZVO-1 153. člen
5 Komentar - 154. člen (register nevladnih organizacij) - ZVO-1 154. člen
6 Komentar - 155. člen (pravice nevladnih organizacij) - ZVO-1 155. člen