Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 110.a člen (odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode) - ZVO-1 110.a člen
2 Komentar - 110.b člen (okoljska škoda) - ZVO-1 110.b člen
3 Komentar - 110.c člen (izključitev uporabe) - ZVO-1 110.c člen
4 Komentar - 110.d člen (izvajanje preprečevalnih ukrepov) - ZVO-1 110.d člen
5 * Komentar - 110.e člen (izvajanje sanacijskih ukrepov) - ZVO-1 110.e člen
6 * Komentar - 110.f člen (stroški preprečevalnih in sanacijskih ukrepov) - ZVO-1 110.f člen
7 * Komentar - 110.g člen (pravice drugih oseb) - ZVO-1 110.g člen
8 Komentar - 110.h člen (čezmejna škoda) - ZVO-1 110.h člen
9 Komentar - 110.i člen (zastaranje) - ZVO-1 110.i člen