Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 143. člen (Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad) - ZVO-1 143. člen
2 Komentar - 144. člen (dejavnosti Sklada) - ZVO-1 144. člen
3 Komentar - 145. člen (splošni akti Sklada in sestava nadzornega sveta) - ZVO-1 145. člen
4 Komentar - 146. člen (instrumenti Sklada) - ZVO-1 146. člen
5 Komentar - 146.a člen (sklad namenskega premoženja) - ZVO-1 146.a člen
6 Komentar - 146.b člen (omejitve naložb prostega namenskega premoženja in zadolževanje Sklada) - ZVO-1 146.b člen
7 Komentar - 146.c člen (način dodeljevanja sredstev) - ZVO-1 146.c člen
8 Komentar - 146.d člen (javni poziv in javni razpis) - ZVO-1 146.d člen
9 Komentar - 146.e člen (sprememba zahtevka) - ZVO-1 146.e člen
10 Komentar - 146.f člen (vrnitev v prejšnje stanje) - ZVO-1 146.f člen
11 Komentar - 146.g člen (odločba) - ZVO-1 146.g člen
12 Komentar - 146.h člen (odvzem pravice do pridobljenih sredstev) - ZVO-1 146.h člen
13 Komentar - 146.i člen (upravni spor) - ZVO-1 146.i člen