Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 35. člen (nacionalni program varstva okolja) - ZVO-1 35. člen
2 Komentar - 36. člen (operativni program varstva okolja) - ZVO-1 36. člen
3 Komentar - 37. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 37. člen
4 Komentar - 38. člen (program varstva okolja občine) - ZVO-1 38. člen