Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 40. člen (celovita presoja vplivov na okolje) - ZVO-1 40. člen
2 Komentar - 41. člen (okoljsko poročilo) - ZVO-1 41. člen
3 Komentar - 42. člen (mnenje ministrstev in drugih organizacij o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje) - ZVO-1 42. člen
4 Komentar - 43. člen (sodelovanje javnosti) - ZVO-1 43. člen
5 Komentar - 44. člen (čezmejni vplivi) - ZVO-1 44. člen
6 Komentar - 45. člen (presoja plana države članice) - ZVO-1 45. člen
7 Komentar - 46. člen (potrditev plana) - ZVO-1 46. člen
8 Komentar - 47. člen (obvestilo o sprejetem planu) - ZVO-1 47. člen
9 Komentar - 48. člen (spremljanje izvajanja plana) - ZVO-1 48. člen