Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 1. člen (predmet zakona) - ZVO-1 1. člen
2 Komentar - 2. člen (namen in cilji zakona) - ZVO-1 2. člen
3 Komentar - 3. člen (pojmi) - ZVO-1 3. člen