Št. Naslov Oznaka
1 Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE) RS 84-4120/2018
2 Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) RS 49-2089/2006
3 Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) RS 49-2089/2006
4 Gradbeni zakon (GZ) RS 61-2914/2017
5 Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) RS 21-887/2018
6 Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) RS 60-2879/2017
7 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) RS 30-1264/2016
8 Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) RS 102-4085/2015
9 Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G) RS 56-2359/2015
10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) RS 92-3337/2013
11 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) RS 57-2415/2012
12 Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D) RS 48-2011/2012
13 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C) RS 108-4888/2009
14 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A) RS 108-4890/2009
15 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B) RS 70-3026/2008
16 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A) RS 57-2416/2008
17 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) RS 33-1761/2007
18 Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 163. člena Zakona o varstvu okolja in tretja alineja prvega odstavka 5. člena Zakona o gozdovih nista v neskladju z ustavo RS 112-4745/2006
19 Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 187. člena Zakona o varstvu okolja RS 66-2856/2006
20 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu okolja in o zavrženju pobude RS 28-1141/2006