Št. Naslov Komentiran člen
1 * Komentar - 156. člen (inšpekcijski in carinski nadzor) - ZVO-1 156. člen
2 * Komentar - 156.a člen (načrtovanje inšpekcijskega pregleda za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega) - ZVO-1 156.a člen
3 *Komentar - 156.b člen 156.b člen
4 * Komentar - 157. člen (drugi ukrepi inšpektorjev) - ZVO-1 157. člen
5 Komentar - 157.a člen (ukrepanje v primeru nezakonito odloženih odpadkov) - ZVO-1 157.a člen
6 Komentar - 157.b člen (izvršba s prisilitvijo) - ZVO-1 157.b člen
7 Komentar - 157.c člen (zastavna pravica in izvajanje denarnih izvršb) - ZVO-1 157.c člen