Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 92. člen (poseg v okolje, ki je naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega ali druga naprava ali obrat) - ZVO-1 92. člen
2 Komentar - 93. člen (obrat, ki je tudi naprava) - ZVO-1 93. člen