Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 115. člen (zavarovanja) - ZVO-1 115. člen