Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 158. člen (okoljevarstvena nadzorna služba) - ZVO-1 158. člen
2 Komentar - 159. člen (naloge in pooblastila) - ZVO-1 159. člen
3 Komentar - 160. člen (pogoji za okoljevarstvene nadzornike) - ZVO-1 160. člen