Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 29. člen (stečaj povzročitelja obremenitve) - ZVO-1 29. člen
2 Komentar - 30. člen (pooblaščenec za varstvo okolja) - ZVO-1 30. člen