Št. Naslov Komentiran člen
1 Komentar - 106. člen (poročilo o okolju) - ZVO-1 106. člen
2 Komentar - 107. člen (vsebina poročila o okolju) - ZVO-1 107. člen
3 * Komentar - 108. člen (posredovanje okoljskih podatkov v svetovni splet) - ZVO-1 108. člen
4 Komentar - 109. člen (poročanje EU o okoljskih podatkih) - ZVO-1 109. člen