Št. Naslov Datum Zbirka
1. Vloga za izpis podatkov o plačanih prispevkih iz 21. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) 21.5.2015 Obrazci
2. Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja 1.1.2013 Obrazci
3. Obrazec bančne garancije za zavarovanje plačila carinske obveznosti 31.3.2012 Obrazci
4. Obrazec bančne garancije za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti 1.3.2012 Obrazci
5. Obrazec DDV-NPS-P2: Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji 1.1.2012
6. Izjava o seznanitvi z dolžnostjo varovanja podatkov, ki so davčna tajnost 27.12.2011 Obrazci
7. Obrazec bančne garancije za zavarovanje plačila trošarinske obveznost 27.12.2011 Obrazci
8. Garantno pismo za zavarovanje trošarinske obveznosti 27.12.2011 Obrazci
9. Obrazec garantnega pisma za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti 27.12.2011 Obrazci
10. Obrazec potrdila o gotovinskem pologu za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti 27.12.2011 Obrazci
11. Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka 27.12.2011 Obrazci
12. Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave 26.12.2011 Obrazci
13. Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku ( ODO-1 ) 1.7.2010 Obrazci
14. Obračun požarne takse 11.2.2010 Obrazci
15. Zahteva za vpogled v davčno evidenco 11.2.2010 Obrazci
16. Obrazec potrdila o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila carinske obveznosti 11.4.2009 Obrazci
17. Potrdilo o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti 11.4.2009 Obrazci
18. Obrazec DDV-NPS-P1: Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV 1.1.2009 Obrazci
19. Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (DOHZAP3) 19.1.2007 Obrazci
20. Obrazec DDV-NPS-D1: Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico 17.1.2007 Obrazci