Št. Naslov Datum Zbirka
1. Plače 12.11.2005
2. Statistika finančnih računov 12.11.2005
3. Letno poročilo 12.11.2005
4. Računovodski izkazi 12.11.2005
5. Trgovinsko poslovanje 12.11.2005
6. INTRASTAT 12.11.2005
7. Drugi statistični obrazci 12.11.2005
8. Finančne transakcije z nerezidenti 12.11.2005
9. Bolniščina 12.11.2005
10. Krvodajalstvo 12.11.2005
11. Nezgoda pri delu 12.11.2005