Št. Naslov Datum Zbirka
1. Podatki iz bilance stanja (zadruge) (Priloga 3A) 31.12.2010 Obrazci
2. Podatki iz izkaza bilančnega dobička/ bilančne izgube (zadruge) (Priloga 3B) 31.12.2010 Obrazci
3. Premoženjska bilanca države 28.12.2010 Obrazci
4. Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin 14.12.2010 Obrazci
5. Premoženjska bilanca občine 28.12.2007 Obrazci
6. Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna 28.12.2007 Obrazci
7. Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna 28.12.2007 Obrazci
8. Izkaz poslovnega izida - društva in invalidske organizacije (2007) 1.2.2007 Obrazci
9. Bilanca stanja - društva in invalidske organizacije (2007) 1.2.2007 Obrazci
10. Bilanca stanja (2006) 31.12.2005 Obrazci
11. Bilanca stanja - javna podjetja (2006) 31.12.2005 Obrazci
12. Bilanca stanja - nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (2006) 31.12.2005 Obrazci
13. Bilanca stanja - podjetja v stečaju, likvidaciji in prisilni poravnavi (2006) 31.12.2005 Obrazci
14. Bilanca stanja - samostojni podjetniki (2006) 31.12.2005 Obrazci
15. Bilanca stanja - vzajemni skladi (2006) 31.12.2005 Obrazci
16. Bilanca stanja - zadruge (2006) 31.12.2005 Obrazci
17. Izkaz denarnih tokov - podjetja v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi (2006) 31.12.2005 Obrazci
18. Izkaz denarnih tokov I (2006) 31.12.2005 Obrazci
19. Izkaz gibanja kapitala (2006) 31.12.2005 Obrazci
20. Izkaz poslovnega izida - javna podjetja (2006) 31.12.2005 Obrazci