Št. Naslov MSRP
1 Naložbene nepremičnine po PV - prerazvrstitev iz zalog (NNP-009-MS) MRS: 40.7., 40.57., 40.63., 40.64.
2 Prodaja naložbene nepremičnine - NV (NNP-002-MS) MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69.
3 Zmanjšanje naložbene nepremičnine – PV (NNP-004-MS) MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30., 40.33., 40.35., 40.61., 40.62.
4 Prerazvrstitev iz lastniško uporabljene naložbene nepremičnine - NV (NNP-006-MS) MRS: 40.7., 40.16,. 40.20., 40.30,. 40.56., 40.57
5 Nakup naložbene nepremičnine – NV (NNP-001-MS) MRS: 40.7., 40.8., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.56.
6 Prerazvrstitev naložbene nepremičnine iz zalog – PV (NNP-007-MS) MRS: 40.7., 40.57., 40.63., 40.64.
7 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
8 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) MRS: 40.7., 40.16., 40.17., 40.20., 40.30., 40.53., 40.56., 40.65.
9 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) MRS: 40.7., 40.30., 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69. MSRP: 15.22., 15.31.
10 Naložbena nepremičnine po NV - prodaja, poslovni prihodki (NNP-008-MS) MRS: 40.7., 40.8/., 40.30,. 40.56., 40.58., 40.66., 40.67., 40.69.
11 Povečanje vrednosti naložbene nepremičnine – PV (NNP-003-MS) MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16,. 40.20., 40.21., 40.30., 40.33., 40.35.
12 Povečanje vrednosti naložbene nepremičnine – PV (NNP-003-MS) MRS: 40.5/4., 40.7., 40.16., 40.20., 40.30., 40.33., 40.35.
13 Naložbene nepremičnine po NV - po končani gradnji (NNP-005-MS) MRS: 40.7., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30., 40.53A., 40.56.
14 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.19., 17.33., 17.34., 17.35., 40.16., 40.17., 40.20., 40.23.
15 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 40.16., 40.17., 40.20., 40.23., MSRP: 16.81.