Št. Naslov MSRP
1 Povečanje vrednosti zgradbe -model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120
2 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
3 Zmanjšanje vrednosti zgradbe in oslabitev - model revaloriziranja (OOS-075-M) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.8., 36.9., 36.10., MSRP: 13.2.
4 Nakup blagovne znamke in poznejša slabitev (NSR-005-MS) MRS: 36.10., 36.58., 36.59., 36.63, 38.9., 38.18., 38.25., 38.74., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
5 Kriptovalute ‒ naložbenje, model nabavne vrednosti (oslabitev) (DEN-003-M) MRS: 36.9., 36.10., 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.74., 38.107., 38.108., 38.109., 38.110.
6 Kriptovalute - naložbenje, model nabavne vrednosti (odprava oslabitve) (DEN-004-M) MRS: 36.110., 36.114., 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.73., 38.74., 38.107., 38.108., 38.109., 38.110.
7 Naložba v kapital ‒ NV, popravek vrednosti, odloženi davki (ODD-004-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
8 Naložba v kapital ‒ NV, prodaja, odloženi davki (ODD-005-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
9 Odprava oslabitve vrednosti zgradbe - model nabavne vrednosti (OOS-053-MS) MRS: 16.30., 16.63., 16.66., 36.8., 36.109., 36.110.
10 Oslabitev dobrega imena (NSR-003-MS) MRS: 36.10., 36.15., 36.24., 36.80., 36.81., 36.82., 36.83., 36.88., 36.89., 36.90., 36.104., 38.11.
11 Oslabitev dobrega imena ‒ odloženi davki (ODD-007-M) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 36.10., 36.80., 36.82., 36.88., 36.90., 38.11
12 Povečanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja - prenos v preneseni poslovni izid (z odloženimi davki) (OOS-084-M) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.39., 16.41., 36.41.
13 Zmanjšanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja (OOS-074-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.61., 36.120. MSRP: 13.2.
14 Oslabitev vrednosti zemljišča (OOS-052-MS) MRS: 16.30., 16.35., 16.63., 36.8., 36.9.