Št. Naslov MSRP
1 Povečanje vrednosti zgradbe -model prevrednotenja (revaloriziranja) z odloženimi davki (OOS-070-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61., 36.120
2 Povečanje vrednosti zgradbe - model prevrednotenja (revaloriziranja) (OOS-056-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 16.38., 16.41., 36.61.
3 Ocenjeni stroški odstranitve opreme (OOS-014-MS) MRS: 16.10., 16.16., 16.48., 16.55., 16.57., 16.59., 37.7., 37.14., 37.49., 37.61.
4 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
5 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
6 Pridobitev opreme v EU (OOS-017-MS) MRS: 16.10., 16.15., 16.16.
7 Pridobitev zgradbe in stroški izposojanja (OOS-010-MS) MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 23.8., 23.10.
8 Prodaja poslovnega objekta - model nabavne vrednosti (OOS-024-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8., 18.14.,
9 Prodaja poslovnega objekta - model nabavne vrednosti (OOS-024-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.33., 15.38/1-e.
10 Obračun amortizacije zemljišča (kamnolom) (OOS-011-MS) MRS: 16.48., 16.57., 16.58., 16.60.
11 Preureditev najetega poslovnega prostora – povečanje nabavne vrednosti opreme (OOS-096-MS) MRS: 16.10., 16.16., 16.17., 37.14., 37.46., 37.49., 37.61.
12 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
13 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
14 Zmanjšanje vrednosti zgradbe in oslabitev - model revaloriziranja (OOS-075-M) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.8., 36.9., 36.10., MSRP: 13.2.
15 Pridobitev opreme od dobavitelja iz tretje države (OOS-019-MS) MRS: 16.7., 16.10., 16.15., 16.16.
16 Razporeditev nabavne vrednosti pridobljenega stroja (OOS-038-MS) MRS: 16.10., 16.13., 16.15., 16.43., 16.44., 16.45.,16.57.
17 Podaritev računalnika - obračun DDV (OOS-048-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71.
18 Nakup osnovnega sredstva - podaljšana garancija (AČR-014-MS) MRS: 16.7., 16.15., 16.16., 16.30., 16.43., 16.50.
19 Nakup sredstva na obroke (OOS-093-MS) MRS: 16.16., 16.23., 16.50., 16.55. MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.B5.1.2A.
20 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.31.