Št. Naslov MSRP
21 Prodaja poslovnega objekta in popravek odbitka DDV (OOS-063-MS) MRS: 16.15., 16.16., 16.67., 16.68., 16.71.
22 Prodaja poslovnega prostora z rezervnim skladom (OOS-088-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
23 Prodaja rabljene opreme - model nabavne vrednosti (OOS-045-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 15.10., 15.31., 15.38/1-e.
24 Prodaja rabljene opreme - model nabavne vrednosti (OOS-045-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
25 Prerazvrstitev zemljišča iz osnovnih sredstev (model revaloriziranja) v skupino za prodajo (ZAL-073-MS) MRS: 16.41., 36.8., 36.22., MSRP: 5.2., 5.4., 5.6., 5.15., 5.18., 5.19., 5.21.
26 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062-MS) MRS: 16.15., 16.55., 16.57., 16.62., 17.8., 17.20., 17.22., 17.27., 17.28., 17.29.
27 Finančni najem - najemnik plača DDV takoj (mesečna najemnina) (OOS-044-MS) MRS: 16.27., 16.44., 17.8., 17.10., 17.20, 17.22., 17.24.
28 Najem - doba koristnosti daljša od dobe najema (NAJ-026-MS) MRS: 16.57., MSRP: 16.23., 16.26., 16.31., 16.32.
29 Najem - stavbna pravica (NSR-014A-MS) MRS: 38.98., 38.99., MSRP: 16.9., 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
30 Najem - usklajevanje najemnine z indeksom cen (NAJ-011-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.26., 16.27., 16.28., 16.29., 16.30., 16.39., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
31 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
32 Najem v tuji valuti - tečajne razlike (NAJ-041-MS) MRS: 21.21., 21.22., 21.23., 21.24., 21.28., MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.42, 16.43
33 Odpoved najema - plačilo kazni za odpoved najema (NAJ-031-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.27., 16.30., 16.36., 16.39., 16.42.
34 Podaritev računalnika - obračun DDV (OOS-048-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71.
35 Popisni primanjkljaj opreme - obračun DDV (OOS-049-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 5.2., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8.
36 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 40.16., 40.17., 40.20., 40.23., MSRP: 16.81.
37 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
38 Sprememba najema - skrajšanje obdobja in povečanje obsega (NAJ-018-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.30., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
39 Sprememba pogodbe o najemu - zmanjšanje prostorov in najemnine (NAJ-016-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21. 16.23., , 16.26., 16.30., 16.39., 16.40., 16.42, 16.43., 16.45., 16.46.
40 Zmanjšanje vrednosti zgradbe - model revaloriziranja (OOS-074-MS) MRS: 16.31., 16.34., 16.35., 16.36., 36.61., 36.120. MSRP: 13.2.