Št. Naslov MSRP
101 Razporeditev nabavne vrednosti pridobljenega stroja (OOS-038-MS) MRS: 16.10., 16.13., 16.15., 16.43., 16.44., 16.45.,16.57.
102 Razporeditev nabavne vrednosti zgradbe na sestavne dele (OOS-001-MS) MRS: 16.10, 16.13., 16.14.(25), 16.43., 16.44, 16.45., 16.46.(55), 16.47.(56),16.50., 16.57,. 16.62.
103 Skrajšanje prvotno ocenjene dobe koristnosti (OOS-039-MS) MRS: 8.32., 8.38., 16.50., 16.57., 16.60., 16.62.
104 Stroški vzdrževalnih storitev (OOS-043-MS) MRS: 16.7., 16.10., 16.12.
105 Stroški, ki podaljšajo dobo koristnosti (OOS-042-MS) MRS: 16.7., 16.10., 16.12., 16.12.
106 Stroški, ki povečajo bodoče koristi (OOS-041-MS) MRS: 16.7.,16.10.,16.12., 16.13.
107 Uničenje opreme (OOS-050-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71.
108 Uničenje stroja in odškodnina zavarovalnice (OOS-051-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.71.
109 Uničenje stroja in prodaja za staro železo (OOS-006-MS) MRS: 16.67., 16.68, 16.69., 16.71.
110 Uporaba lastnega blaga (OOS-021-MS) MRS: 2.35., 16.7., 16.10., 16.15., 16.16., 16.22.
111 Uporaba lastnih proizvodov - II. oblika izkaza poslovnega izida (OOS-059-MS) MRS: 2.35., 16.15., 16.16., 16.22.
112 Uporaba lastnih proizvodov (OOS-020-MS) MRS: 2.35., 16.7., 16.15., 16.16., 16.22.
113 Ureditev zunanjega parkirišča (OOS-002-MS) MRS: 16.10, 16.13., 16.43., 16.44., 16.47.
114 Zamenjava dela zgradbe – prej enotno sredstvo (OOS-003-MS) MRS: 16.10, 16.13.,16.14.,16.43.,16.44., 16.45., 16.46., 16.47., 16.50.
115 Zamenjava opreme A za opremo B (OOS-058-MS) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
116 Zamenjava zemljišč - ni trgovalne vsebine (OOS-055-MS) MRS: 16.24., 16.25.,16.26.
117 Zamenjava zemljišč – trgovalna vsebina (OOS-066-MS) MRS: 16.24., 16.25., 16.26.
118 Znotraj podjetja zgrajena poslovna zgradba (OOS-030-MS) MRS: 2.35., 16.10., 16.15., 16.16., 16,.17., 16.22.