Št. Naslov MSRP
1 Popisni primanjkljaj opreme - obračun DDV (OOS-049-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., MSRP: 5.2., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8.
2 Eskont menice (TER-018-MS) MSRP: 9.9.3.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.B4.112C., 5.10., 15.22., 15.31., 15.38/1-e., 15.62/1-c.
3 Poslovni najem - odkup in prodaja vozila (AČR-006-MS) MRS: 17.33., 17.34., 17.35., 18.9., 18.10., MSRP: 5.6., 5.7., 5.15.
4 Poslovni najem - odkup in prodaja vozila (AČR-006-MS) MRS: 17.33., 17.34., 17.35., MSRP: 5.6., 5.7., 5.15., 15.13., 15.27., 15.31.,15.47.