Št. Naslov MSRP
1 Kratkotrajno delo (STR-028-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
2 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
3 Akontacija zaposlenemu za nakup strokovne literature v tujini (TER-019-MS) MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
4 Nagrada za obvezno prakso - z obračunom davkov (STR-048-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
5 Nagrada za obvezno prakso - brez obračuna davkov (STR-047-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
6 Študentsko delo - obračun pri študentskem servisu (STR-027-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
7 Nagrada za prostovoljno praktično delo študenta (STR-057-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
8 Pogodba o poslovodenju - poslovodja je zaposlen v drugi družbi (STR-100-MS) MRS: 19.6., 19.7.
9 Plača z boniteto (STR-049-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
10 Plača z boniteto (STR-049A-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
11 Plača - glavni delodajalec (STR-020-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
12 Plača - glavni delodajalec (STR-020A-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
13 Odpravnina iz poslovnih razlogov - presega 10-kratnik osnove (STR-037-MS) MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166., 19.167.
14 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
15 Štipendija – obdavčena (STR-046-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
16 Štipendija – neobdavčena (STR-045-MS) MRS: 19.5/1-a-i., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/4., 19.9/1-a., 19.11/1-a.
17 Invalidsko podjetje - obračun plač (odstopljeni prispevki) (STR-031-MS) MRS: 19.5/1-a-i,ii,iii., 19.5/1-b-ii., 19.6., 19.7., 19.8/3., 19.8/20-a., 19.8/4., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
18 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055A-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
19 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.
20 Odpravnina iz poslovnih razlogov - ne presega 10-kratnika osnove (STR-036-MS) MRS: 19.159., 19.160., 19.163., 19.164., 19.166/1-a., 19.167.