Št. Naslov MSRP
1 Nebistvena napaka - vpliv na poslovni izid in davek (previsoka osnova-MS) (NER-003-MS) MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.
2 Bistvena napaka - vpliv na poslovni izid in davek (previsoka davčna osnova-MS) (NER-001-MS) MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.
3 Bistvena napaka - vpliv na poslovni izid in davek (prenizka davčna osnova-MS) (NER-002-MS) MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.
4 Podaljšanje prvotno ocenjene dobe koristnosti (OOS-040-MS) MRS: 8.32., 8.38., 16.50., 16.57., 16.60., 16.62.
5 Poznejše vlaganje v opremo - povečanje nabavne vrednosti (OOS-023-MS) MRS: 8.5/3., 8.32., 16.12., 16.13., 16.51., 16.61., 16.62.
6 Skrajšanje prvotno ocenjene dobe koristnosti (OOS-039-MS) MRS: 8.32., 8.38., 16.50., 16.57., 16.60., 16.62.
7 Nebistvena napaka – vpliv samo na davek (prenizka davčna osnova-MS) (NER-004-MS) MRS: 8.1., 8.5/3,6,7, 9, 10, 8.41-8.53.