Št. Naslov MSRP
1 Ustanovitev d.o.o - obrestovane terjatve za nevplačani kapital (KAP-010-MS) MRS: 1.78/1-e,. 32.11/6., 32.16., 32.31.
2 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31. MSRP: 9.B6.2.2.
3 Odtujitev lastnega poslovnega deleža z dobičkom (KAP-005-MS) MRS: 1.78/1-e., 1.106., 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31., 32.33., 32.34., 39.AG97
4 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.d. (KAP-012-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
5 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) MRS: 40.5/4., 40.7., 40.8., 40.16., 40.17,. 40.20., 40.21., 40.30,. 40.53., 40.56., 40.65.
6 Naložbene nepremičnine po PV - po končani gradnji (NNP-010-MS) MRS: 40.7., 40.16., 40.17., 40.20., 40.30., 40.53., 40.56., 40.65.
7 Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - d.o.o. (KAP-006-MS) MRS: 1.109., 32.11/6., 32.16., 32.31.
8 Podjetje - etažni lastnik vplača v rezervni sklad (AČR-002-MS)  
9 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (oblikovanje-MS) (REZ-015-MS) MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.
10 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (STR-043-MS) MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c., 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
11 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (REZ-018-MS) MRS: 19.153, 19.154., 37.14., 37.15., 37.23., 37.36.
12 Rezervacije za reorganizacijo in stroški nove dejavnosti (REZ-006-MS) MRS: 37.10/3., 37.14., 37.19., 37.23., 37.37., 37.71., 37.73., 37.76., 37.80.
13 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
14 Kriptovalute ‒ naložbenje, model nabavne vrednosti (oslabitev) (DEN-003-M) MRS: 36.9., 36.10., 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.74., 38.107., 38.108., 38.109., 38.110.
15 Nakup poštnih znamk (AČR-011-MS)  
16 Knjiženje stroškov odpravnin – aktuarski dobiček za leto 2015 (REZ-008-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
17 Izdelava osebnih poštnih znamk podjetja (AČR-009-MS)  
18 Ustanovitev d.o.o. – vplačilo v denarju (KAP-001-MS) MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
19 Ustanovitev d.o.o. – presežek kapitala (KAP-003-MS) MRS: 32.11/6., 32.16., 32.32.
20 Rezervacije - dolgoročni zaslužki zaposlenih (poraba-MS) (REZ-016-MS) MRS: 19.153., 19.154., 37.11/1-b, 37.14., 37.17., 37.23.