Št. Naslov MSRP
1 Službeno potovanje v državi - plačilo po obračunu (STR-008-MS) MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
2 Službeno potovanje v tujino - poračun v EUR (STR-009-MS) MRS: 19..1/1-a., 19.116., 19.120/1-a., 19.140/1-a,b.
3 Službeno potovanje v državi- prejem predujma (STR-007-MS) MRS: 19.11/1, 19.16.,19.140/1-b.
4 Obračun potnih stroškov službenega potovanja (TER-012-MS) MRS: 19.8/1,2. 19.9/1-a., 21.1., 21.2., 21.3., 21.9., 21.20., 21.21., 21.22., 21.27., 21.28., 21.30.
5 (mWB-014-MS) - Najemi  
6 Naložba v delniško družbo - sukcesivna ustanovitev (FIN-005-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a.
7 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 32.AG4, MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.4.1., 9.B4.1.2C.
8 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 18.29., 18.30., 32.AG4., 39.43., 39.45., 39.46., 39.56.
9 Naložba v kapital – NV, tujina (FIN-003-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
10 Naložba v delniško družbo - simultana ustanovitev (FIN-004-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.2/1-a
11 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba za leto 2015 (REZ-007-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
12 Knjiženje stroškov odpravnin – aktuarski dobiček za leto 2015 (REZ-008-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
13 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarski dobiček v obdobju (REZ-005-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46,. 37.59., 37.76.
14 Poslovna uspešnost ‒ brez obračunane dohodnine (STR-064-MS) MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
15 Knjiženje stroškov odpravnin - aktuarska izguba v obdobju (REZ-004-MS) MRS: 19.76., 37.14., 37.23., 37.46., 37.59., 37.76.
16 Poslovna uspešnost ‒ z obračunano dohodnino (STR-065-MS) MRS: 19.9., 19.11., 19.19., 19.22.
17 (WB-006-MS) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade  
18 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., 39.14.
19 Dani predujmi (PČR-012-MS) MRS: 2.9., MSRP: 9.3.1.1., 9.5.1.1., 9.5.1.3.
20 Nadomestilo za neizrabljen dopust - smrt delavca (STR-055A-MS) MRS: 19.6., 19.7., 19.9., 19.11/1-a., 19.14.