Št. Naslov MSRP
21 Dolgoročno posojilo dano podjetju - vpis hipoteke (FIN-015-MS) MRS: 18.29., 18.30., 32.AG4., 39.43., 39.45., 39.46., 39.56.
22 Izdaja obveznic (FIO-004-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.2.3., 9.3.1.1., 9.4.2.1., 9.5.1.1., 9.5.3.1.
23 Izdaja obveznic (FIO-004-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.43., 39.47.
24 Nakup delnic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-007-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.4.1.5., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.5.7.1A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.16., 13.24., 13.37., 13.38.
25 Nakup delnic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-007-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.55., 39.55A. MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
26 Nakup delnic - PV prek IPI (oslabitev) (FIN-012-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.4.1.5., 9. 5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.5.7.1A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
27 Nakup delnic - PV prek IPI (oslabitev) (FIN-012-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.38., 39.45., 39.55., 39.55A., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
28 Nakup delnic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-001-MS) MRS: 32.35.,39.14., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
29 Nakup delnic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-001A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
30 Nakup delnic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-002A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
31 Nakup delnic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-002-MS) MRS: 32.35., 39.45., 39.46., 39.55., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.22., 13.24., 13.37.
32 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008A-MS) MRS: 32.35., MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1A., 9.B4.1.4A., 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
33 Nakup in prodaja delnic – PV prek kapitala (FIN-008-MS) MRS: 32.35., 39.14., 39.35., 39.45., 39.46., 39.67., 39.69., MSRP: 13.9., 13.11., 13.15., 13.16., 13.22., 13.24., 13.37., 13.38.
34 Nakup obveznic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-023-MS) MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.7.1., 9.B4.1.5.
35 Nakup obveznic – PV prek IPI (okrepitev) (FIN-023-MS) MRS: 18.29., 18.30., 18.32., 18.34., 39.14., 39.43., 39.45., 39.55., 39.57.
36 Nakup obveznic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-022-MS) MRS: 18.29., 18.30., 18.32., 18.34., 39.14., 39.43., 39.45., 39.55., 39.67.
37 Nakup obveznic - PV prek kapitala (okrepitev) (FIN-022-MS) MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.4.1., 9.5.5.2., 9.5.5.5., 9.5.5.8., 9.5.5.9., 9.5.7.10., 9.B4.1.4A., 9.B5.7.1.
38 Nakup obveznic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-021-MS) MRS: 18.29., 18.30., 18.32., 18.34., 39.14., 39.43., 39.45., 39.55., 39.67.
39 Nakup obveznic - PV prek kapitala (oslabitev) (FIN-021-MS) MSRP: 9.3.1.1., 9.4.1.1., 9.4.1.4., 9.5.1.1., 9.5.2.1., 9.5.4.1., 9.5.5.2., 9.5.5.5., 9.5.5.8., 9.5.5.9., 9.5.7.10., 9.B4.1.4A., 9.B5.7.1.
40 Nakup obveznic - v posesti do zapadlosti v plačilo (FIN-020-MS) MSRP: 9.3.1.1., 9.3.1.2., 9.4.1.1., 9.4.1.2., 9.5.2.1., 9.5.4.1., 9.5.5.9., 9.B4.1.2C.