Št. Naslov MSRP
681 Najem - usklajevanje najemnine z indeksom cen (NAJ-011_izračun-MS)  
682 Sprememba najema - skrajšanje obdobja in povečanje obsega (NAJ-018_izračun-MS)  
683 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019_izračun-MS)  
684 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021_izračun-MS)  
685 Sprememba pogodbe o najemu - zmanjšanje prostorov in najemnine (NAJ-016_izračun-MS)  
686 Najem - stroški storitev del najema pri najemniku (NAJ-010_ izračun-MS)  
687 Sprememba pogodbe o najemu - ločen najem (NAJ-015_izračun-MS)  
688 Posojilo delavcu ‒ ugodna obrestna mera (STR-091_izračun-MS)  
689 Posojilo delavcu ‒ ugodna obrestna mera (samo v času trajanja zaposlitve) (STR-092_izračun-MS)  
690 (mWB-021-MS) - Zaključni račun in DDPO 2017 – vprašanja in odgovori  
691 (mWB-020-MS) - Rezervacije za odpravnine v pokoj in jubilejne nagrade  
692 Življenjsko (naložbeno) in nezgodno rentno zavarovanje ‒ upravičenec podjetje (doživetje) (STR-089_izračun-MS)  
693 Življenjsko (naložbeno) in nezgodno rentno zavarovanje ‒ upravičenec podjetje (smrt) (STR-090_izračun-MS)  
694 (mWB-003-MS) - Odloženi davki  
695 (WB-003-MS) - Prehod na MSRP v resnici ni težaven  
696 (mWB-012-MS) - Bilanca stanja - kaj nam pove  
697 (mWB-016-MS) - Medletno poročanje  
698 (mWB-011-MS) - Kdo odgovarja za letno poročilo?  
699 (mWB-013-MS) - Izkaz denarnih tokov  
700 (mWB-015-MS) - Vpliv dogodkov na računovodske izkaze