Št. Naslov MSRP
1 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., MSRP: 9.3.2.3., 9.3.2.4., 9.3.2.15.
2 Prodaja delnic - REPO posel (FIN-006-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44., 39.18., 39.19., 39.29., 39.31., 39.34.
3 Naložba v delniško družbo - simultana ustanovitev (FIN-004-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44.
4 Naložba v delniško družbo - sukcesivna ustanovitev (FIN-005-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44.
5 Naložba v kapital – NV, tujina (FIN-003-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44.
6 Naložba v kapital ‒ NV, popravek vrednosti, odloženi davki (ODD-004-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
7 Naložba v kapital ‒ NV, prodaja, odloženi davki (ODD-005-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 27.10., 28.5., 28.6., 28.41A., 28.44., 36.4., 36.8., 36.12., 36.13., 36.14.
8 Naložba v kapital - stvarni vložek merjen po nabavni vrednosti (FIN-013-MS) MRS: 27.2., 27.5., 27.10., 27.12., 28.4., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44.
9 Nakup pridruženega podjetja - izplačilo kupljenih dobičkov (FIN-019-MS) MRS: 27.2., 27.10., 27.12., 28.5.,28.6., 28.44., MSRP 9.B5.7.1.
10 Skupni podvig (FIN-024-MS) MRS: 27.2., 27.10., 28.3/7., 28.3/8., 28.17., 28.44.
11 Naložba v kapital - stvarni vložek merjen po revalorizirani vrednosti (FIN-014-MS) MRS: 27.2., 27.5., 27.10., 27.12., 28.4., 28.5., 28.6., 28.17., 28.44.
12 Pridruženo podjetje ‒ kapitalska metoda (FIN-031-M) MRS: 28.10., 28.11., 28.14., 28.17.