ROKI HRAMBE DOKUMENTACIJE

Pripomoček, ki je odgovor na dileme o hrambi poslovnih listin. V tabeli so združeni zakoni o hrambi poslovnih listin in Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki dopolnjujejo zbirko Slovenskih računovodskih standardov (SRS).

Kliknite tukaj


Vir: Izobraževalna hiša Cilj, d. o. o.