Št. Naslov MSRP
1 Nakup emisijskih kuponov (NSR-013-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66., OPMSRP: 21.6.
2 Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov (NSR-006-MS) MRS: 20.8., 20.14., 20.26., 38.18., 38.20., 38.44., 38.65., 38.66 IFRIC: 21.6.
3 Nakup spletne strani (NSR-007-MS) MRS: 38.17., 38.18., 38.21., 38.97., 38.99., 38.104., SOP: 32.5
4 Nakup blagovne znamke in poznejša slabitev (NSR-005-MS) MRS: 36.10., 36.58., 36.59., 36.63, 38.9., 38.18., 38.25., 38.74., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
5 Kriptovalute ‒ naložbenje, model nabavne vrednosti (oslabitev) (DEN-003-M) MRS: 36.9., 36.10., 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.74., 38.107., 38.108., 38.109., 38.110.
6 Kriptovalute ‒ naložbenje, model revaloriziranja (okrepitev) (DEN-002-M) MRS: 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.73., 38.75., 38.76., 38.77., 38.79., 38.85., 38.107., 38.109. MSPR: 13.9., 13.18., 13.57.
7 Kriptovalute - naložbenje, model nabavne vrednosti (odprava oslabitve) (DEN-004-M) MRS: 36.110., 36.114., 38.13., 38.17., 38.21., 38.72., 38.73., 38.74., 38.107., 38.108., 38.109., 38.110.
8 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 17.5., 17.7., 17.33., 17.34., 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99.
9 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
10 Nakup računalniškega programa (NSR-002-MS) MRS: 38.21., 38.27., 38.88., 38.89., 38.97., 38.99.
11 Odloženi stroški razvoja (NSR-004-MS) MRS: 38.9., 38.18., 38.42., 38.43., 38.54., 38.55., 38.56., 38.57., 38.58.
12 Oslabitev dobrega imena (NSR-003-MS) MRS: 36.10., 36.15., 36.24., 36.80., 36.81., 36.82., 36.83., 36.88., 36.89., 36.90., 36.104., 38.11.
13 Oslabitev dobrega imena ‒ odloženi davki (ODD-007-M) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 36.10., 36.80., 36.82., 36.88., 36.90., 38.11
14 Stavbna pravica (NSR-014-MS) MRS: 38.17., 38.18., 38.25., 38.26., 38.27., 38.30., 38.98., 38.99., 38.104.
15 Najem - stavbna pravica (NSR-014A-MS) MRS: 38.98., 38.99., MSRP: 16.9., 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
16 Služnostna pravica - pridobitelj služnosti (NSR-011-MS) MRS: 38.18., 38.21.38.25., 38.26.
17 Odloženi stroški razvoja - stroški, nastali v podjetju (NSR-001-MS) MRS: 38.18., 38.24., 38.28., 38.30., 38.52., 38.53., 38.57. 38.59., 38.65., 38.66.