Št. Naslov MSRP
1 Vrednotenje grozdja ob pospravitvi (KME-006-MS) MRS: 41.3., 41.10., 41.13., 41.30.
2 Osnovna čreda - skotitev živali (KME-003-MS) MRS: 2.3., 2.20., 41.3., 41.6., 41.10., 41.11., 41.12., 41.13.
3 Nakup vinograda in obračun amortizacije (KME-005-MS) MRS: 16.50., 16.51., 16.53., 16.55., 16.57., 16.62., 41.3., 41.10., 41.30.
4 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28, MSRP: 15.22., 15.31., 15.32., 15.47.
5 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28., 18.10., 18.11.
6 Osnovna čreda – nakup (KME-001-MS) MRS: 41.3., 41.6., 41.10., 41.11., 41.12., 41.13.,
7 Osnovna čreda – amortizacija (KME-002-MS) MRS: 16.50., 16.51., 16.53., 16.55., 16.57., 16.62., 41.30., 41.33.