Št. Naslov MSRP
1 Razmejitev zavarovalne premije (STR-015-MS) MRS: 7.18/1-b.
2 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.33., 17.34., 17.35.
3 Poslovni najem vozila - s plačilom pologa (AČR-005-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
4 Plačilo najema poslovnega prostora za več let vnaprej (AČR-001-MS) MRS: 7.18., 17.33., 17.34., 17.35.
5 Najemnina za več let - vlaganja v tuja osnovna sredstva (AČR-003-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.33., 17.34., 17.35.
6 Predplačilo - prejem pavšala (PČR-005-MS) MRS: 7.18., 32.11/2., 32.13.
7 Donacija - podjetje brezplačno pridobi stroj (PČR-020-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9., 20.13., 20.16., 20.23., 20.24., 20.27.
8 Vračilo državne podpore (PČR-015-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17., 20.32., 20.33.
9 Brezobrestno posojilo - državna pomoč (PČR-003-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
10 Sklenitev naročniškega paketa za mobilni telefon – naročnik (PČR-001-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b.
11 Predčasna prekinitev naročniškega paketa za mobilni telefon – naročnik (PČR-006-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b.,
12 Dolgoročno odloženi prihodki – najemnine (PČR-002-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.49., 17.50., 17.51.
13 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 17.5., 17.19., 17.33., 17.34., 17.35., 40.16., 40.17., 40.20., 40.23.
14 Razmejevanje stroškov dopusta (PČR-004-MS) MRS: 7.18.,19.6., 19.11.,19.14., 19.17., 19.18.
15 Stroški reprezentance (STR-017-MS) MRS: 2.6/1-c., 7.14/1-c.
16 Prejeto plačilo za izobraževalne storitve (PČR-009-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b.
17 Razmejitev prihodkov za stroške prekvalifikacije zaposlenih (PČR-010-MS) MRS: 1.27., 1.28., 7.18/1-b., 20.4., 20.5., 20.6., 20.8., 20.10., 20.12., 20.13., 20.14., 20.17.
18 Uporaba lastnih proizvodov za reprezentančne namene (STR-018-MS) MRS: 2.6/1-c., 7.14/1-c.
19 Obračun stroškov plačilnega prometa (STR-010-MS) MRS: 1.71., 7.46.
20 Nakup in brezplačna razdelitev brošur (STR-019-MS) MRS: 2.6/1-c., 7.14/1-c.