Št. Naslov Oznaka
1 Uredba Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. septembra 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta // Mednarodni računovodski standardi EU L 237/2023
2 POJASNILO OPMSRP 22 (OPMSRP 22) - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila EU L 87-0/2018
3 POJASNILO OPMSRP 23 (OPMSRP 23) - Negotovost glede obravnav davka iz dobička EU L 265-0/2018
4 POJASNILO OPMSRP 1 (OPMSRP 1) - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti EU 02008R1126-20160101
5 POJASNILO OPMSRP 2 (OPMSRP 2) - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti EU L 320-0/2008
6 POJASNILO OPMSRP 4 (OPMSRP 4) - Določanje, ali dogovor vsebuje najem EU 02008R1126-20160101
7 POJASNILO OPMSRP 5 (OPMSRP 5) - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja EU L 320-0/2008
8 POJASNILO OPMSRP 6 (OPMSRP 6) - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema EU 02008R1126-20160101
9 POJASNILO OPMSRP 7 (OPMSRP 7) - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih EU 02008R1126-20160101
10 POJASNILO OPMSRP 9 (OPMSRP 9) - Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih instrumentov EU 320-0/2008
11 POJASNILO OPMSRP 10 (OPMSRP 10) - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev EU L 320-0/2008
12 POJASNILO OPMSRP 12 (OPMSRP 12) - Dogovori o koncesiji storitev EU L 320-0/2008
13 POJASNILO OPMSRP 13 (OPMSRP 13) - Programi zvestobe kupcev EU L 320-0/2008
14 POJASNILO OPMSRP 14 (OPMSRP 14) - MRS 19 – Omejitev sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve financiranja in njihove medsebojne povezanosti EU 02008R1126-20160101
15 POJASNILO OPMSRP 15 (OPMSRP 15) - Dogovori o izgradnji nepremičnin EU L 320-0/2008
16 POJASNILO OPMSRP 16 (OPMSRP 16) - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji EU 320-0/2008
17 POJASNILO OPMSRP 17 (OPMSRP 17) - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom EU 02008R1126-20160101
18 POJASNILO OPMSRP 18 (OPMSRP 18) - Prenosi sredstev od odjemalcev EU L 320-0/2008
19 POJASNILO OPMSRP 19 (OPMSRP 19) - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti EU 320-0/2008
20 POJASNILO OPMSRP 20 (OPMSRP 20) - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa EU 02008R1126-20160101