AMOTIZACIJSKI NAČRT ZA NAJEME

Pripomoček vsebuje izračun sedanje vrednosti obveznosti iz najema na podlagi mesečnih ali letnih plačil na koncu oziroma na začetku obdobja. Amortizacijski načrt obveznosti iz najema omogoča, da v kolikor spremenite trajanje najema, se bo amortizacijski načrt tudi sam prilagodil.

Kliknite tukaj


Vir: Izobraževalna hiša Cilj, d. o. o.