Št. Naslov Oznaka
1 Uredba Komisije (EU) 2023/1803 z dne 13. septembra 2023 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta // Mednarodni računovodski standardi EU L 237/2023
2 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 17 (MSRP 17) - Zavarovalne pogodbe EU L 416/2021
3 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 1 (MSRP 1) - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja EU 320-0/2008
4 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 2 (MSRP 2) - Plačilo z delnicami EU L 320-0/2008
5 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 3 (MSRP 3) - Poslovne združitve EU L 320-0/2008
6 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 4 (MSRP 4) - Zavarovalne pogodbe EU L 320-0/2008
7 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 5 (MSRP 5) - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje EU L 320-0/2008
8 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 6 (MSRP 6) - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev EU 02008R1126-20160101
9 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 7 (MSRP 7) - Finančni instrumenti: razkritja EU 320-0/2008
10 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 8 (MSRP 8) - Poslovni segmenti EU 02008R1126-20160101
11 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 9 (MSRP 9) - Finančni instrumenti EU L 323/2016
12 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 10 (MSRP 10) - Konsolidirani računovodski izkazi EU 02008R1126-20160101
13 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 11 (MSRP 11) - Skupni aranžmaji EU 02008R1126-20160101
14 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 12 (MSRP 12) - Razkritje deležev v drugih podjetjih EU 02008R1126-20160101
15 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 13 (MSRP 13) - Merjenje poštene vrednosti EU 320-0/2008
16 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 15 (MSRP 15) - Prihodki iz pogodb s kupci EU 295-0/2016
17 MEDNARODNI STANDARD RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 16 (MSRP 16) - Najemi EU L 291/2017