Št. Naslov MSRP
1 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 18.29., 18.30., 32.AG4., 39.43., 39.45., 39.46., 39.56.
2 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) MRS: 18.9., 18.14., 18.15.
3 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
4 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28., 18.10., 18.11.
5 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
6 Prodaja in unovčenje darilnega bona (prodajalec) (POO-001-MS) MRS: 18.8., 18.9., 18.10., 18.13.
7 Prejeti predujem (POO-006-MS) MRS: 2.8., 2.35., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
8 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
9 Prodaja rabljene opreme - model nabavne vrednosti (OOS-045-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
10 Prodaja opreme- popravek delnega odbitka DDV (OOS-046-MS) MRS: 16.55., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
11 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
12 Prodaja poslovnega objekta - model nabavne vrednosti (OOS-024-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8., 18.14.,
13 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) MRS: 18.14., 18.15., 18.18.
14 Eskont menice (TER-018-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
15 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago je vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-055-M) MRS: 18.9., 18.13., 18.20., 18.21.
16 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago ni vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-056-M) MRS: 18.9., 18.13., 18.20., 18.21.
17 Stopnja dokončanosti, nagrada (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-051-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 11.38., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.
18 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-050-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.
19 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ storitev revidiranja (TER-052-MS) MRS: 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23., 18.24., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31.
20 Prenos menice z indosamentom (TER-023-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.