Št. Naslov MSRP
1 Prodaja strokovne literature ‒ plačilni sistem PAYPAL (DEN-008-MS) MRS: 18.9., 18.14., 18.15.
2 Prodaja poslovnega objekta - model nabavne vrednosti (OOS-024-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8., 18.14.,
3 Prodaja opreme, kupljene pred 1. julijem 1999 (OOS-047-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
4 Dobava blaga z montažo v EU (OOS-071-MS) MRS: 2.8., 2.34., 18.14., 18.15., 18.16., 18.18., MSRP: 15.9., 15.10., 15.17., 15.21., 15.31., 15.33., 15.38/1-e., 15.47.
5 Trgovec unovči kupone za popust, ki jih je izdal proizvajalec (ZAL-063-MS) MRS: 2.6., 2.9., 2.34., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
6 Gradnja poslovnega objekta za neznanega kupca (ZAL-049-MS) MRS: 2.21., 2.34., 2.35., 18.9., 18.14., 19.10.
7 Dolgoročno posojilo - razmejitev obresti (FIN-009-MS) MRS: 18.29., 18.30., 32.AG4., 39.43., 39.45., 39.46., 39.56.
8 Poravnava dolga z menico, ki vsebuje obresti (TER-022-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
9 Prodaja drobnice v tekočem letu (KME-004-MS) MRS: 41.3., 41.13., 41.12., 41.27., 41.28., 18.10., 18.11.
10 Konsignacijska prodaja - dobavitelj (POO-009-MS) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
11 Prodaja in unovčenje darilnega bona (prodajalec) (POO-001-MS) MRS: 18.8., 18.9., 18.10., 18.13.
12 Prejeti predujem (POO-006-MS) MRS: 2.8., 2.35., 18.14., 18.15., 18.18., 18.19.
13 Konsignacijska prodaja - trgovec (POO-008-MS) MRS: 2.6., 2.8., 2.34., 18.13.,18.15., 18.16.
14 Prodaja rabljene opreme - model nabavne vrednosti (OOS-045-MS) MRS: 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
15 Prodaja opreme- popravek delnega odbitka DDV (OOS-046-MS) MRS: 16.55., 16.67., 16.68., 16.69., 16.71., 18.8.
16 Prodaja blaga - dobava v EU (TER-024-MS) MRS: 18.14., 18.15., 18.18.
17 Eskont menice (TER-018-MS) MRS: 18.11., 18.14., 18.17., 32.AG4., 39.44., 39.47.
18 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago je vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-055-M) MRS: 18.9., 18.13., 18.20., 18.21.
19 Pravica do vračila kupljenega blaga (blago ni vrnjeno) ‒ prodajalec (TER-056-M) MRS: 18.9., 18.13., 18.20., 18.21.
20 Stopnja dokončanosti, nagrada (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-051-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 11.38., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.