Št. Naslov MSRP
1 Jubilejna nagrada - oblikovanje rezervacij (STR-043-MS) MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c., 37.7., 37.10/5-b,c., 37.12., 37.13., 37.20., 37.23., 37.36.
2 Jubilejna nagrada - z obračunom prispevkov in davkov (STR-041-MS) MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c.
3 Jubilejna nagrada - brez obračuna prispevkov in davkov (STR-042-MS) MRS: 19.5/1-c-ii, 19.8/3., 19.153/1-b, 24.9/2-c.