Št. Naslov Datum Aktualnost
1 Kriptovalute - Kaj je novega po svetu in v Sloveniji 9.8.2022 Aktualen
2 Kako izkoristiti olajšavo za digitalni prehod 9.8.2022 Aktualen
3 (mWB-039-MS) - Spremembe ZDDPO-2 v 2022 10.12.2021 Aktualen
4 (mWB-036-MS) - Posojila kot državna pomoč 24.12.2020 Aktualen
5 (mWB-035-MS) - Problematika najemov v 2020 16.12.2020 Aktualen
6 (WB-011-MS) - Priprave na davčni in računovodski zaključek leta 2020 24.11.2020 Aktualen
7 (WB-010-MS) - Kaj kupujemo - sredstvo ali podjetje 26.10.2020 Aktualen
8 (mWB-033-MS) - Računovodska obravnava posojil in COVID 19 29.9.2020 Aktualen
9 (mWB-034-MS) - MSRP 16 - Najemi in COVID 19 4.6.2020 Aktualen
10 (mWB-032-MS) - Računovodski izkazi v času COVID-19 22.5.2020 Aktualen
11 (mWB-031-MS) - Enostavna in zanesljiva sestavitev izkaza denarnih tokov 20.3.2020 Aktualen
12 (WB-006-MS) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 21.1.2020 Aktualen
13 (mWB-030-MS) - Kaj morajo pravniki, direktorji in informatiki vedeti o najemih 8.11.2019 Aktualen
14 Vpliv sprememb ZDDPO-2 na leto 2019 6.11.2019 Aktualen
15 (mWB-027-MS) - Medletno poročanje 15.7.2019 Aktualen
16 (mWB-026-MS) - Najemi - Razkritja v letnih poročilih slovenskih podjetjih 17.6.2019 Aktualen
17 (WB-011-MS) - Najemi - 5 odgovorov na najpogostejša vprašanja iz prakse 23.4.2019 Aktualen
18 (mWB-025-MS) - Prehod na nov način računovodenja najemov (MSRP16 in SRS1) 27.2.2019 Aktualen
19 (mWB-023-MS) - Kdaj govorimo o najemu in kako izračunamo obveznost 27.2.2019 Aktualen
20 (WB-008-MS) - Prihodki in najemi - razlike med MSRP in SRS 2.12.2018 Aktualen