Št. Naslov MSRP
1 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-050-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.
2 Stopnja dokončanosti (merjenje napredka izpolnitve) ‒ storitev revidiranja (TER-052-MS) MRS: 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23., 18.24., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31.
3 Stopnja dokončanosti, kazen/penali (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-053-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 11.38.,
4 Stopnja dokončanosti, nagrada (merjenje napredka izpolnitve) ‒ gradbena storitev (TER-051-MS) MRS: 11.11., 11.16., 11.17., 11.18., 11.22., 11.23., 11.25., 11.26., 11.30., 11.31., 11.38., 18.4., 18.20., 18.21., 18.22., 18.23.