Št. Naslov MSRP
1 Najem in povrnitev v prvotno stanje (odloženi davki) (NAJ-038-MS) MRS: 12.15., 12.16., 12.24., 37.12., 37.14., 37.23., 37.36., 37.46., 37.46., 37.49., 37.61., MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., OPMSRP: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8.
2 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A-MS) MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30., 16.B43., 16.B44
3 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030A-MS) MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
4 Najem poslovnega prostora pri fizični osebi (STR-030B-MS) MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
5 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019-MS) MSRP: 16.21., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.46.
6 Najem - najemnik plača DDV takoj (letna najemnina) (OOS-062A-MS) MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30.
7 Kratkoročni najem in sprememba najema (NAJ-030-MS) MSRP: 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
8 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
9 Najem - letno odplačevanje (NAJ-039-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
10 Najem - mesečno odplačevanje (NAJ-036-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30.
11 Najem - ločitev sestavin najema pri najemniku (NAJ-008-MS) MSRP: 16.13., 16.14., 16.16., 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B32
12 Najem avtomobila vezan na prevožene kilometre (variabilno plačilo) (NAJ-042-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.27., 16.28., 16.30., 16.42, 16.43
13 Najem - brez pravice do odbitka DDV (NAJ-033-MS) MSRP: 16.24., 16.26., 16.29., 16.30., 16.31.
14 Prehod MSRP 16 - preračunani primerjalni podatki (NAJ-001-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5.
15 Najem - usklajevanje najemnine z indeksom cen (NAJ-011-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.26., 16.27., 16.28., 16.29., 16.30., 16.39., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
16 Prehod MSRP 16 - pravica do uporabe enaka znesku obveznosti (NAJ-003-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5., 16.C8., 16.C9
17 Odpoved najema - plačilo kazni za odpoved najema (NAJ-031-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.27., 16.30., 16.36., 16.39., 16.42.
18 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
19 Prehod MSRP 16 - pravica do uporabe ni enaka znesku obveznosti (NAJ-002-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5., 16.C8., 16.C9.
20 Prekinitev najema - najemnik (NAJ-004-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.31., 16.32., 16.39.