Št. Naslov MSRP
21 Najem predmetov majhnih vrednosti (NAJ-017-MS) MSRP: 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.B3., 16.B4., 16.B5., 16.B6., 16.B8.
22 Najem v tuji valuti - tečajne razlike (NAJ-041-MS) MRS: 21.21., 21.22., 21.23., 21.24., 21.28., MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.42, 16.43
23 Najemnina za več let (AČR-003A-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.B44.
24 Odpoved najema - plačilo kazni za odpoved najema (NAJ-031-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.27., 16.30., 16.36., 16.39., 16.42.
25 Podnajem, ki je razvrščen kot finančni najem (NAJ-020-MS) MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
26 Podnajem, ki je razvrščen kot poslovni najem (NAJ-021-MS) MSRP: 16.67., 16.68., 16.69., 16.70., 16.B58.
27 Poračun vlaganj podjetja najemnika z najemnino (PČR-013-MS) MRS: 40.16., 40.17., 40.20., 40.23., MSRP: 16.81.
28 Prehod MSRP 16 - pravica do uporabe enaka znesku obveznosti (NAJ-003-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5., 16.C8., 16.C9
29 Prehod MSRP 16 - pravica do uporabe ni enaka znesku obveznosti (NAJ-002-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5., 16.C8., 16.C9.
30 Prehod MSRP 16 - preračunani primerjalni podatki (NAJ-001-MS) MSRP: 16.C1., 16.C2., 16.C5.
31 Prekinitev finančnega najema - najemodajalec (NAJ-005-MS) MSRP: 16.62., 16.63., 16.64., 16.67., 16.68., 16.70.
32 Prekinitev najema - najemnik (NAJ-004-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.26., 16.30., 16.31., 16.32., 16.39.
33 Preureditev najetega poslovnega prostora (PČR-011A-MS) MSRP: 16.22., 16.24., 16.26., 16.30., 16.B43., 16.B44
34 Prodaja in povratni najem ‒ prenos sredstva pomeni prodajo (najemnik) – PV enaka PC (NAJ-007-M) MSRP: 16.98., 16.99., 16.100., 16.101.
35 Prodaja in povratni najem ‒ PV manjša od PC (najemnik) (NAJ-006-M) MSRP: 16.98., 16.99., 16.100., 16.101., 16.102.
36 Služnostna pravica - sončne elektrarne (NSR-009-MS) MRS: 38.18., 38.25., 38.26., 38.97., 38.99., MSRP: 16.9., 16.B9., 16.B13., 16.B21.,16.B31.
37 Spodbuda pri poslovnem najemu - najemodajalec (OOS-068-MS) MSRP: 16.81., 16.B37.
38 Sprememba najema - skrajšanje obdobja in povečanje obsega (NAJ-018-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21., 16.23., 16.26., 16.30., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.43., 16.45., 16.46.
39 Sprememba pogodbe o najemu - ločen najem (NAJ-015-MS) MSRP: 16.22., 16.23., 16.24., 16.26., 16.30., 16.44.
40 Sprememba pogodbe o najemu - podaljšanje trajanja najema (NAJ-009-MS) MSRP: 16.11., 16.22., 16.26., 16.30., 16.39., 16.40., 16.42/1-a., 16.43., 16.45., 16.46.