Št. Naslov MSRP
41 Sprememba pogodbe o najemu - sprememba najemnine (NAJ-019-MS) MSRP: 16.21., 16.36., 16.39., 16.40., 16.42., 16.46.
42 Sprememba pogodbe o najemu - zmanjšanje prostorov in najemnine (NAJ-016-MS) MRS: 16.35., 16.61., MSRP: 16.11., 16.21. 16.23., , 16.26., 16.30., 16.39., 16.40., 16.42, 16.43., 16.45., 16.46.